به صورت کلی در پاورپوینت هایی که برای پایان نامه تهیه می شود از نوشته ها و عکس های رنگی برای جذابیت بیشتر استفاده می گردد. یکی از مشکلاتی که ممکن است در تهیه قالب های پاورپوینت پیش بیاید آن است که یکرنگ در عکس یا نوشته را می خواهید در جای دیگر استفاده کنید اما نمیدانید آن رنگ چه کدی دارد یا به ه نحو می توان این کار را انجام داد. به طور کلی آی دراپر در جایی به کار میرود که ما در تهیه قالب پایان نامه می خواهیم یک رنگ از عکس را برداریم و در نوشته به کار ببریم. برای اینجام این کار و تهیه هرچه جذاب تر قالب های پایان نامه خود مراحل زیر را انجام دهید.

1- ابتدا آن بخش را که میخواهید رنگش تغییر کند را انتخاب کرده سپس از نوار ابزار بالا گزینه home را کلیک کنید. سپس از بخش عکس که در عکس زیر نشان داده شده است color را برگزینید. اخرین گزینه یعنی Eyedropper را انتخاب نمایید.

C:\Users\TOM\Desktop\ای1.jpg

2- پس از آن نشانه گر موس به شکل یک قلمو در می آید و هر بخش را که کلیک کنید، بخش اول همرنگ بخش دوم می شود.

C:\Users\TOM\Desktop\ای2.jpg

پیام بگذارید