در برخی موارد ممکن است شما از صفحه یک مقاله یا پایان نامه بخواهید یک عکس اسکرین شات بگیرین وارد متن کنین؛ یا در مواردی که بخواهید منابع را از یک منبع دیگر بازنویسی کنین؛ در این موارد و موارد دیگر میتوانید از تکنیک اسکرین شات در ویرایش و صفحه آرایی پایان نامه استفاده کنید. برای انجام این امر می بایست مراحل زیر را به دقت انجام دهید.

1- از صفحه اصلی ورد در بخش Insert و در بخش Screen shot را باز کرده و screen clipping را انتخاب نمایید.

C:\Users\TOM\Desktop\اسکرین 1.png

2- پس از این صفحه دسکتاپ برای شما باز می شود و شما می بایست آن بخشی را که میخواهید اسکرین شات گرفته شود را انتخاب نمایید.

C:\Users\TOM\Desktop\اسکرین 2.jpg

3- در مرحله آخر پس از انتخاب قسمت مورد نظر نرم افزار ورد به صورت همزمان آن بخش مورد نظر را در صفحه ورد مورد نظر قرار میدهد.

C:\Users\TOM\Desktop\اسکرین 3.jpg

پیام بگذارید