انتخاب داده به صورت خودکار (AutoSelect)

Excel روشی سریع برای انتخاب مجموعه ای از سلول ها ارائه می دهد بدون این که مجبور باشید چیزی را بکشید (drag) یا کلید shift را نگه داشته و کلیک کنید. این ویژگی AutoSelect نام دارد. قدرت AutoSelect در این است که تمام مقادیر داده را که در سطر یا ستون است انتخاب می کند تا به سلول خالی برسد.

برای استفاده از ویژگی AutoSelect مراحل زیر را دنبال کنید:

1) به اولین سلولی بروید که می خواهید آن را انتخاب کنید

2) کلید shift را نگه دارید

3) روی لبه سلول فعال دو بار کلیک کنید (double click) تا ویژگی AutoSelect فعال شود

نکته: روی لبه ای از سلول فعال double click کنید که می خواهید AutoSelect در همان جهت عمل کند.

4) اگر می خواهید سلول های زیرین cell فعال را انتخاب کنید روی لبه انتهایی (پایینی) دو بار کلیک کنید (double click)

نکته: چنانچه اشاره گر ماوس در آن منطقه تبدیل به فلش چهارسر می شود یعنی در جهت درست قرار گرفته اید.

انتخاب داده
انتخاب داده

با این کار Excel تمام سلول هایی را که زیر آن cell یعنی سلول فعال قرار گرفته تا منطقه خالی انتخاب می کند.

انتخاب داده
انتخاب داده

سفارش اکسل 

 

پیام بگذارید