انتخاب سلول های ناپیوسته و غیرمجاور

برخی اوقات می خواهید سلول‌های ناپیوسته و غیرمجاور را انتخاب کنید که کاری بسیار وقت گیر است. مثلاً می خواهید ستون A و D را انتخاب کنید بدون این که ستون B و C انتخاب شوند. یا بخواهید چندین سلول را انتخاب کنید که در کاربرگ شما پراکنده هستند.

برای این منظور از روش زیر استفاده کنید:

ابتدا کلید Ctrl را نگه دارید

سپس روی سلول‌هایی که می خواهید انتخاب کنید کلیک کنید بدون این که کلید Ctrl را رها کنید

حتی می توانید یک دسته یا ناحیه از سلو‌ل‌ها را انتخاب کنید یعنی کلید Ctrl همان طور که نگه داشته اید روی یک سلول کلیک کرده و آن را روی ناحیه ای که می خواهید انتخاب کنید بکشید (drag) تا بلوکی از سلول‌ها انتخاب شود. سلول‌های انتخاب شده به صورت آبی کم رنگ نمایش داده می شوند.

انتخاب سلول

حال می توانید تغییرات و اصلاحات لازم را یکجا بر روی سلول‌های انتخاب شده اعمال کنید و فرمت مورد نظر را یکجا به آنها اعمال کنید مثلاً رنگ آنها را تبدیل به قرمز کنید یا آنها را فرمت فونت آنها را Bold سازید.

انتخاب سلول

نکته: Excel محدودیت هایی را در محدوده انتخاب سلول‌های ناپیوسته و پراکنده اعمال می کند. برای مثال می توانید استفاده های انتخاب شده به صورت ناپیوسته را فرمت بندی کنید اما نمی توانید آنها را بریده یا بچسبانید.

 

آموزش اکسل

پیام بگذارید