دانلود نرم افزار حسابداری

دانلود نرم افزار حسابداری :‌ در حوزه های امور حسابداری و نرم افزار های تجزیه و تحلیل آماری یکی از موثر ترین نرم افزار های مورد استفاده اکسل می باشد که مجموعه آن ها را می توان تحت عنوان پروژه اکسل شناخت. پروژه های اکسل در بسیاری موارد می تواند تلفیقی از چند نرم افزار مانند Spss, Amos و باشد. در چنین مواردی اکثرا نرم افزار اکسل می تواند به عنوان اولین نرم افزار مورد کاربرد مورد استفاده قرار گیرد و پس از آن از نرم افزارهای مذکور دیگر استفاده می گردد. به بیان دیگر در نرم افزار های مذکور تمامی دیتاها به صورت اکسل می بایست وارد شود و پس از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.پروژه های اکسل در برخی موارد صرفا شامل ورود دیتاها می شود و یا برای انجام معدل گیری و یا بررسی میزان درآمد و سود شرکت نیز مورد استفاده قرار میگیرد. به دلایل مذکور شناخت و تسلط بر نرم افزار اکسل بسیار حائز اهمیت بوده چرا که در بسیاری موارد پیش نیاز انجام دیگر نرم افزارها می باشد. برخی به تصور آنکه نرم افزار اکسل صرفا متعلق به حسابداران می باشد از این نرم افزار اجتناب می کنند در حالی که بسیاری از دیگر نرم افزار ها را تنها با شناخت دقیق اکسل می توان پیش برد.

دانلود نرم افزار حسابداری
دانلود نرم افزار حسابداری