MERGE کردن در اکسل

ممکن است گاهی پیش بیاید که کلمات و نوشته های یک سلول انقدری طولانی شوند که تا دو یا سه سلول مجاور هم ادامه پیدا کند. در این صورت اگر روی سلول مجاور مطلبی تایپ شود دیگر ادامه مطلب دیده نمیشود. در این صورت و برای مرتب شده شیت میتوانیم چند سلول را به یک سلول تبدیل کنیم.

به این صورت که از زبانه HOME به قسمت Alignment میرویم . حالا سلولهایی که قرار است با یکدیگر ادغام شوند را انتخاب میکنیم و سپس گزینه Merge & center را انتخاب میکنیم.

حالا ما یک سلول بزرگ داریم که در قسمت name box هم مشاهده میکنیم که نام سلولهای ادغام شده نمایش داده نمیشود.

پیام بگذارید