پیش از شروع کار، باید محیط مان را برای صفحه آرایی یک کتاب فارسی آماده کنیم:

1- از بخش تنظیمات ورد، قسمت Advance ، نمایش اعداد Numeral را روی Context ، و همچنین Document View را روی Right-to-left و نیز Show measurements in unit of را روی میلی متر یا سانتی متر تنظیم کنید.

2- یک فایل جدید ایجاد کنید و یک متن چند صفحه ای فارسی که دارای چندین تیتر و زیرتیتر و همچنین لغات انگلیسی است، (مثلا متن همین مقاله) را داخل فایلتان بریزید. ما می خواهیم متنی که داخل فایل میریزیم، فاقد هر گونه فرمت از قبل تعیین شده باشد. برای این کار، ابتدا کل متن همین مقاله را انتخاب و copy کنید. سپس به نرم افزار ورد رفته و از زبانه home مثلث زیر دکمه ی Paste را بزنید و سپس Keep Text Only را بزنید. به این تریتیب، متنی که کپی کرده اید، به صورت نرمال و بدون هیچ فرمتی وارد می شود.

پیام بگذارید