در بسیاری ازموارد ویرایش و صفحه آرایی پایان نامه دانشجویان از این امر گله مند هستند که عکس های به کار رفته در پایان نامه به درستی دیده نمیشوند و یا آنکه وضوح کافی را ندارند. برای افزایش وضوح عکس و تنظیم آن می بایست مراحل زیر را انجام دهید.

1- پس از کلیک بر روی عکس می بایست روی بخش Format کلیک کرده و از منوی داخل آن Corrections را انتخاب نمایید و پس از آن از انتهای منوی آن می بایست Picture corrections options را انتخاب نمایید.

C:\Users\TOM\Desktop\تنظیمات 1.jpg

2- در این مرحله می بایست از منوی سمت راست نوار گزینه Sharpness را به 50 درصد تغییر دهید.

C:\Users\TOM\Desktop\تنضیمات 2.jpg

نکته: این درصد را تا 100 میتوانید بالا ببرید اما در اگرصفحه آرایی کتاب را انجام میدهیداین امر در مورد کتاب توصیه نمی گردد.

پیام بگذارید