در صفحه آرایی و ویرایش پایان نامه اصولا ملزم به داشتن حاشیه برای ورد نخواهید بود لکن به صورت کلی تنظیم حاشیه در نرم افزار ورد به صورت زیر انجام میگیرد که این امر موجب زیباتر شدن متن می گردد.

1- در زبانه Design روی گزینه Page Borders را انتخاب نمایید.

C:\Users\TOM\Desktop\حاشیه.jpg

2- از داخل صفحه باز شده گزینه Box را انتخاب کرده و در نهایت گزینه ok را انتخاب کنید.

C:\Users\TOM\Desktop\حاشیه2.jpg

پیام بگذارید