در ویرایش و صفحه آرایی پایان نامه یکی از نکات اساسی تنظیم اولیه صفحه می باشد که می بایست در ابتدای صفحه آرایی انجام شود. برای انجام آن می بایست مراحل زیر را به دقت انجام دهید.

1- از روبان page layout می بایست گزینه ای که در عکس مشاهده می کنین در page setup را کلیک کنین.

2- در بخش Margin اندازه و حاشیه صفحه و در بخش Paper ، ابعاد صفحه قابل تغییر می باشد. لطفا برای تنظیمات وارد بخش Layout نشوید چرا که این امر در برخی موارد نیازمند برای صفحه آراهای کتاب می باشد.

پیام بگذارید