وقتی وارد نرم افزار اکسل میشویم به این صورت است که سطرها و ستونها در سمت چپ قرار دارند و از همان سمت میتوانیم شروع به وارد کردن اطلاعات نماییم. ولی وقتی قرار است اطلاعات فارسی وارد کنیم و نیاز داریم شیت اکسل را از چپ به راست کنیم باید طبق این مراحل پیش برویم

  1. ابتدا از زبانه بالا وارد page layout میشویم
  2. سپس گزینه sheet right to left را فعال میکنیم.
  3. به این ترتیب شیت ما از راست به چپ میشود.

پیام بگذارید