سامانه همانندجو برای تشخیص میزان کپی بودن پایان نامه ها ایجاد شده است. نحوه استفاده از سامانه همانندجو بدین شرح است پس از ثبت نام در همانند جو میبایست استاد راهنما و یا بخش آموزش دانشگاه ثبت پروپوزال در همانندجو و یا ثبت پایان نامه در همانندجو را انجام دهد. پس از انجام این مرحله می توانید گزارش همانندجو را از سایت ایرانداک دریافت کنید. لازم به توضیح است که گزارش به ایمیل استاد راهنما از طریق سامانه همانندجو ارسال می گردد. موسسه پل دانش با داشتن تیم مجرب متشکل از اساتید و ویراستاران مجرب برای رفع مشکل دانشجویان در سامانه همانندجو اقدام به ارائه خدمات زیر برای دانشجویان نموده است.

  • ثبت نام در سامانه همانندجو
  • ثبت پروپوزال در سامانه همانندجو
  • ثبت پایان نامه در سامانه همانندجو
  • دریافت گزارش همانندجو
  • نحوه استفاده از سامانه همانندجو

در توضیح سامانه همانندجو و نحوه عملکرد آن برخی از سایت ها صحبت از فریب همانندجو می کنند که این امر محال و نزدیک به صفر است. تشخیص کپی سامانه همانندجو بسیار دقیق و منحصر به فرد بوده و امکان کپی کاری در پایان نامه را از بین می برد.

موسسه پل دانش برای رفع مشکل پایان نامه در سامانه همانندجو تیم مجرب متشکل از اساتید را گرد هم آورده تا بتواند درصد کپی پایان نامه در سامانه همانندجو را کاهش دهد.

همانندجو پایان نامه | همانندجو | سامانه همانندجو |صفحه آرایی پایان نامه | پل دانش

گروه موسسه پل دانش با داشتن مجرب ترین تیم مشکل شما را در سامانه همانندجو به طور کامل حل خواهد کرد و به شما این اطمینان داده خواهد شد پس از اتمام پروژه، پایان نامه یا مقاله شما به طور تضمینی میزان همانندی آن به زیر 20 تا 30 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و این امر از سوی موسسه تضمین می گردد.

همانندجو | همانندجوی پایان نامه