هنگامی که اطلاعات یکسان و تکراری را در هر سطر تایپ می‏کنید ویژگی AutoComplete به شما کمک می‏کند در وقت خود صرفه جویی کنید. به طوری که اگر در سطر اول از یک ستون داده‏های مشابهی را وارد می‏کنید Excel با تایپ آن بقیه کلمه به صورت خودکار پر می‏کند.

چنانچه در تصویر می‏بینید با تایپ (th) اکسل بقیه کلمات به طور خودکار پر می‏کند. با enter کردن داده‏ها ثبت می‏شوند. در غیر این صورت به تایپ کردن خود ادامه دهید.

نکته: در صورتی که AutoComplete باعث حواس پرتی شما می‏شود کافی است دکمه delete را فشار دهید تا به طور کامل حذف شود.

پیام بگذارید