زمانی که در سلولی تایپ می‏کنید AutoCorrect به دنبال شما همه چیز را اصلاح می‏کند. از حروف به اشتباه تایپ شده گرفته تا غلط‏های املایی رایج. این ویژگی قدری سریع عمل می‏کند که گاهی اوقات اصلاً متوجه عملکرد آن نمی‏شوید. اگر تایپ کنید CONNECT تبدیل به Connect می‏شود.

ویژگی‏های استفاده از AutoCorrect

  • مانع از اشتباهات کوچک در گزارشات بزرگ می‏شود
  • اگر تایپ کنید saturday تبدیل به Saturday می‏شود.
  • اگر تایپ کنید cONNECT تبدیل به Connect می‏شود.
  • اگر حروف را جابجا تایپ کنید تصحیح می‏کند (thsi تبدیل به this می‏شود).

نکته: AutoCorrect فقط اشتباهات رایج را تصحیح می‏کند در مورد کلمات دیگر کاری ندارد. برای تصحیح چنین اشتباهاتی باید از ویژگی SpellChecker استفاده کنید.

پیام بگذارید