بسیاری از دانشجویان از تنظیم اتوماتیک فهرست فراری هستند و به طور کلی این قابلیت نرم افزار ورد را نمی شاسند. در بسیاری از موارد ما شاهد عدم تنظیم فهرست اتوماتیک در پایان نامه هایی به اندازه 200 تا 300 صفحه هم بوده ایم. لازم به توضیح است که اگر فهرست اتوماتیک باشد بزرگترین مزیت آن این است که اگر در هر جای پایان نامه یا کتاب، یک صفحه اضافه شود خود نرم افزار ورد به صورت اتوماتیک صفحات را تصحیح می کند. در این ویدئو به دنبال توضیح انجام فهرست نویسی برای یک پایان نامه خواهیم بود و به طور حتم پس از انجام مرحله به مرحله این ویدئو قادر خواهید بود به طور دقیق فهرست نویسی را برای خود انجام دهید.

 

پیام بگذارید