صفحه آرایی پایان نامه

پایان نامه هایی که به کتابخانه مرکزی دانشگاه ها تحویل می گردد، باید براساس شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه حاوی بخش های نامبرده زیر باشد. این بخش ها بایستی به ترتیب ذکر شده، در زیر تنظیم و تهیه شده  باشند.

 • صفحه بسم الله  (اختیاری)
 • صفحه عنوان (پیوست 1)
 • صفحه تصویب نامه توسط هیات داوران (فرم پیوست 3 با امضای اصل هیات داوران مورد قبول است)
 • صفحه اهدا یا تقدیم (اختیاری)
 • پیشگفتار  (اختیاری)
 • صفحه تقدیر و تشکر (اختیاری)
 • چکیده فارسی (حداکثر 300 واژه به همراه 4 تا 7 کلیدواژه)
 • فهرست مطالب: شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها، عنوان کتابنامه (فهرست مأخذ) و عناوین پیوست ها
 • فهرست جدول ها (در صورت وجود)
 • فهرست شکل ها  (در صورت وجود)
 • فهرست علایم و اختصارات (در صورت وجود)
 • متن اصلی
 • منابع و مأخذ
 • واژه نامه (اختیاری)
 • پیوست ها (در صورت وجود)
 • چکیده لاتین  (Abstract )  به همراه کلیدواژه های لاتین
 • صفحه عنوان انگلیسی (پیوست 2)

آیین نگارش پایان نامه باید مطابق روش مورد تأیید کتابخانه باشد. همچنین قواعد و مشخصات تصریح شده در این دستورالعمل باید رعایت شود. موسسه پل دانش در پی درخواست های مکرر دانشجویان، اقدام به ارائه برخی از شیوه نامه ها نموده است. با توجه به آنکه صحافی در دانشگاه ها متفاوت بوده و هر دانشگاه شیوه نامه مختص خود را دارد. موسسه پل دانش برخی از شیوه نامه ها را جهت تسریع در امور صفحه آرایی پایان نامه ارائه نموده است. اگر کلیه نکات مربوط به آن رعایت نشود ممکن است مورد تایید بخش پژوهش و کتابخانه دانشگاه قرار نگرفته و موجب اتلاف وقت، هزینه و انرژی گردد.در زیر می توانید شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه های تهران، شریف، قزوین، پیام نور، علامه و … را ملاحظه فرمایید.

ردیفلیست شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه به تفکیک دانشگاهشیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه
1دانشگاه رازی کرمانشاهدانلود
2دانشگاه بوعلی سینا همداندانلود
3دانشگاه علامه طباطباییدانلود
4دانشگاه آزاد تهران شرقدانلود
5دانشگاه تهراندانلود
6دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبددانلود
7دانشگاه اراکدانلود
8دانشگاه اردکاندانلود
9دانشگاه ارومیهدانلود
10دانشگاه اصفهاندانلود
11شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه الزهرا(س)دانلود
12شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه ایلامدانلود
13شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه بجنورددانلود
14شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه بزرگمهر قائناتدانلود
15شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه بنابدانلود
16شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه بوعلی سینادانلود
17شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه بیرجنددانلود
18شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)دانلود
19شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه پیام نوردانلود
20شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه تبریزدانلود
21شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهدانلود
22شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاندانلود
23شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه تربت حیدریهدانلود
24شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدانلود
25شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه تربیت مدرسدانلود
26شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه تفرشدانلود
27شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه تهراندانلود
28شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیدانلود
29شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه جهرمدانلود
30شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه جیرفتدانلود
31شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)دانلود
32شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه حضرت معصومه(س) قمدانلود
33شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهراندانلود
34شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه حکیم سبزواریدانلود
35شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه خلیج فارسدانلود
36شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه خوارزمیدانلود
37شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه دامغاندانلود
38شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاردانلود
39شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه رازیدانلود
40شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه زابلدانلود
41شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه زنجاندانلود
42شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه سلمان فارسی کازروندانلود
43شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه سمناندانلود
44شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادیدانلود
45شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه سیستان و بلوچستاندانلود
46شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه شهرکرددانلود
47شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه شهید باهنرکرماندانلود
48شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه شهید بهشتیدانلود
49شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه شهید چمران اهوازدانلود
50شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه شهیدمدنی آذربایجاندانلود
51شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه شیرازدانلود
52شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صداوسیمادانلود
53شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنایع ومعادن ایراندانلود
54شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعت نفتدانلود
55شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی اراکدانلود
56شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی ارومیهدانلود
57شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی بیرجنددانلود
58شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی جندی شاپوردانلود
59شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهاندانلود
60شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی سیرجاندانلود
61شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی شهدای هویزهدانلود
62شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی قمدانلود
63شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانلود
64شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی همداندانلود
65شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی اصفهاندانلود
66شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی امیرکبیردانلود
67شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی بابلدانلود
68شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانلود
69شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی سهنددانلود
70شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی شاهروددانلود
71شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی شریفدانلود
72شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه صنعتی شیرازدانلود
73شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه علامه طباطبائیدانلود
74شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه علم و صنعت ایراندانلود
75شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه علم وفناوری مازندراندانلود
76شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانلود
77شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهردانلود
78شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانلود
79شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه فردوسی مشهددانلود
80شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه فرزانگان سمناندانلود
81شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه فرهنگیاندانلود
82شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه فسادانلود
83شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه فناوری های نوین سبزواردانلود
84شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه فنی وحرفه ایدانلود
85شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه قمدانلود
86شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستاندانلود
87شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه کوثردانلود
88شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه گرمساردانلود
89شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه گلستاندانلود
90شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه گنبد کاووسدانلود
91شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه گیلاندانلود
92شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه گیلاندانلود
93شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه لرستاندانلود
94شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه مازندراندانلود
95شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه محقق اردبیلیدانلود
96شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه مراغهدانلود
97شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه ملایردانلود
98شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچاندانلود
99شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهاردانلود
100شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)دانلود
101شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه نیشابوردانلود
102شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه هرمزگاندانلود
103شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه هنردانلود
104شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه هنر اسلامی تبریزدانلود
105شیوه نامه صفحه آرایی پایان نامه دانشگاه هنر اصفهاندانلود