صفحه آرایی مجله

کلیات:

«صفحه آرایی مجله :‌ مجله، نشریه‌ای است که برای روشن کردن افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی،‌سیاسی، علمی، فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات مردم و نشر اخبار و اطلاعات و مطلب‌های عام‌المنفعه و انتقاد و اصلاح اندیشه در امور عمومی، به طور منظم و در زمان معینی منتشر می‌شود.»

اگرچه تعریف فوق، روشن و جامع به نظر می‌رسد، ولی اشاره به دو نکته ضروری است. یکی فاصله زمانی بین انتشار یک‌شماره تا شماره بعد است که به طور حداقل یک هفته است. دیگر شکل ظاهری مجله که قطع و تعداد صفحات آن به گونه‌ای است که غالباً نیاز به نوعی صحافی دارد و مانند روزنامه صفحات آن را بدون دوخت لابلای هم نمی‌گذارند. اطلاعات موجود در مجله به گونه‌ای است که معمولاً بسیاری از انواع مجله را نگاه می‌دارند و مانند روزنامه دور نمی‌اندازند. همین امر نیاز مجله را به قطع و صحافی مناسب خود روشن می‌سازد.

مجلات را از نظر نوع مطالب می‌توان به روش‌های مختلفی تقسیم‌بندی نمود که موضوع این کتاب نیست. فقط بایستی اشاره کرد که نوع مطالب مجله و شخصیت و روحیه کلی آن عاملی اصلی تعیین‌کننده شکل ظاهری صفحات و چگونگی صفحه‌آرایی آنست.

«صفحه‌آرایی مجله اگرچه ذوقی و احساسی است، ولی قانون‌ها و دستورالعمل‌های تدیون شده و مشخصی دارد. به طور طبیعی در پس هر یک از این دستورالعمل‌ها، استدلال‌های حسی، منطقی و تجربی نهفته است.»

صفحه آرایی دانشجویی - صفحه آرایی ارزان

وقتی مجله‌ای قرار است راه‌اندازی شود، غی راز تمهیدات فرهنگی و برنامه‌ریزی روش‌های آماده‌سازی مطالب و چگونگی ویرایش و نمونه‌خوانی و تصحیح و تقسیم کار لازم در این موارد، از نظر مسائل فنی و شکل ظاهری و صفحه‌آرایی مجله نیز برنامه‌ریزی و تمهیداتی ضروری است:

یکی از نخستین کارهای گرافیک مجله در شرف تأسیس، طراحی نام مجله یعنی سرلوحه‌ای است که روی جلد می‌آید. به آن «لوگوتایپ» نیز می‌گویند و در واقع «نشانه» یا «آرام» مجله است و علامت شناسایی مجله می‌باشد و به همین دلیل باید مشخص، چشمگیر و به ‌آسانی قابل خواندن بوده و در عین حال جالب باشد و با مخاطب مجله رابطه‌ای تفاهم‌آمیز برقرار کند. شرط اساسی طراحی سرلوحه مجله، مناسب بودن روحیه کلی آن با موضوع و شخصیت مجله می‌باشد و سرلوحه مجله به عنوان یک نشانه، تمام خواص نشانه را دارد با این تفاوت که در نشانه‌هایی که از نوشته برای شکل نشانه استفاده شده است، خوانا بودن این نوشته ضروری نیست زیرا نام مؤسسه جداگانه با حروف خوانا در کنار نشانه در مواقع ضروری نوشته می‌شود ولی در سرلوحه، خوانا بودن شرطی واجب و الزامی است و سرلوحه باید طوری طراحی شود که طبقه مخاطب مجله به سهولت آن را بخوانند و حالت معمایی برایشان نداشته باشد.

در سال‌های گذشته سرلوحه مجلات، با خط نستعلیق یا نسخ و به ندرت خطوط دیگر خوشنویسی می‌شد ولی با رواج طراحی خط و اهمیت دادن به ارتباط طراحی خط با موضوع و شخصیت مجله، از خوشنویسی محض برای سرلوحه‌ها کمتر استافده شد. البته مجلات معتبری مانند «سخن» تا سال‌ها همچنان از سرلوحه‌ای که فقط یک خوشنویسی بود، استفاده کردند ولی امروزه برای عنوان مجله، بهتر است مانند نشانه یک مؤسسه در شرف تأسیس، سرلوحه‌ای طراحی گردد که اگر هم خاستگاه آن خطوط سنتی است، رد پای طراح گرافیک را نیز در آن مشاهده کنیم و بین مجله زمان ما و نشریات دوره قاجار تفاوت باشد و سرعت و پویایی و ابداعات ویژه‌ زمان ما ملحوظ گردد.

ـ

صفحه آرایی ارزان 

صفحه آرایی دانشجویی 

پیام بگذارید