صفحه بندی کتاب

صفحه بندی کتاب به معنی تنظیم کتاب در قطع های مختلف مانند وزیری، پالتویی، جیبی، رحلی و می باشد. این امر بسیار دقیق و حساس بوده بدین علت که اولین موردی که موجب جذب مخاطب می گردد تنظیم درست و به جای صفحات کتاب می باشد. صفحه بندی صحیح حتی در امر فروش نیز بسیار موثر بوده چرا که موجب جذب مخاطب و در نتیجه تاثیرمستقیم در فروش میگردد.لازم به توضیح است یکی از محبوب ترین نرم افزارهای صفحه بندی نرم افزار ایندیزاین می باشد. این نرم افزار کاربردهای دیگری دارد اما کاربرد اصلی آن صفحه بندی کتاب بوده و تمامی موارادی که در این امر نیاز می باشد در این نرم افزار به صورت کاملا ساده و در دسترس می باشد این موارد شامل تنظیم حاشیه ها، سربرگ کتاب، تنظیم قطع کتاب و است. اندازه قطع کتاب در برخی موارد نمیان گر نوع کتا نیز می باشد با این رویکرد که کتاب های با قطع پالتویی در بسیاری از موارد می تواند برای کتاب های دعا استفاده گردد و یا قطع وزیری بیشترین و معمول ترین قطع کتاب می باشد.

صفحه بندی کتاب

 

کتاب آرایی