وقتی قرار است میانگین تعدادی از اعداد را بدست بیاوریم بهترین ساده ترین روش این است که از تابع تعریف شده اکسل استفاده کنیم به این صورت که روی یک سلول خالی =AVERAGE را تایپ میکنیم و سپس تمام سلولهایی که قرا است میانگین انها را داشته باشیم انتخاب میکنیم.

این ساده ترین و سریع ترین روش برای بدست اوردن میانگین اعداد در اکسل میباشد.

پیام بگذارید