برای استفاده از ویژگی AutoCorrect به صورت زیر عمل کنید:

1) از دکمه Office فرمان Excel Options را انتخاب کنید

2) به بخش Proofing بروید و روی دکمه Autocorrect Options کلیک کنید

چنانچه شما نیز در تایپ برخی کلمات دچار اشتباه رایج می‏شوید به نحوه زیر عمل کنید:

1) کلمه اشتباه را در ستون سمت چپ تایپ کنید

2) در روبروی آن یعنی ستون سمت راست کلمه صحیح را وارد کنید

3) روی دکمه Add کلیک کرده و Ok را فشار دهید

از آن پس دیگر نگران تایپ اشتباه کلمه مورد نظر نباشید.

پیام بگذارید