ویدئو پیش رو درمورد نحوه تنظیم صفحه گذاری می باشد. پس از ملاحظه این ویدئو قادر خواهید بود که نحوه برک (break) گذاری و اینکه در برخی از صفحات از اعداد برای صفحه گذاری استفاده نشود و حروف ابجد جایگزین اعداد شود را انجام دهیم. ممکن است به خصوص در صفحه آرایی پایان نامه ها از شما بخواهند که در صفحه ای که »بسم الله« در آن قرار دارد، شماره و عددی برای شماره گذاری قرار ندهید یا به طور کلی هر عمل فنی که در خصوص پاورقی نیاز باشد در این ویدئو توضیح داده شده است. پس با دقت آن را نگاه کرده و مرحله به مرحله با ویدئو پیش بروید.

 

پیام بگذارید