در صفحه آرایی پایان نامه ها یا مقالات به طور گسترده ممکن است نیاز باشد که بخشی از متن که دارای فرمت، اندازه، رنگ و … متفاوت داشته باشد را کپی کنید. این امر یک ممکن است با تغییر مثلا فرمت متن مقصد صورت بگیرد اما یک راه حل ساده میتواند شما را در این امر یاری کد و صفحه آرایی و ویرایش پایان نامه خود را با سرعت بیشتری به پایان برسانید. لطفا برای انجام این امر مراحل زیر را دقت انجام دهید.

1- ابتدا آن بخش از متن را که میخواهید متن مقصد شبیه آن گردد را انتخاب کنید؛ پس از کلیک بر آن می بایست بر روی گزینه Format Painter کلیک کنید.

C:\Users\TOM\Desktop\پینتر.jpg

2-متن بخش مقصد را کلیک کنید و نتیجه آن خواهد شد که متن نهایی عینا از لحاظ فرمت، رنگ، اندازه و بقیه امور مانند متن اولیه می گردد.

C:\Users\TOM\Desktop\پینتر1.jpg

3- در نهایت پس از کلیک بر روی متن نهایی، متن شما به دقت شبیه متن ابتدایی می گردد.

C:\Users\TOM\Desktop\پینتر 3.jpg

پیام بگذارید