هر چند بیشتر افراد نوار وضعیت را نادیده می‏گیرند، اما این نوار نشان دهنده وضعیت جاری Excel است. برای پیکربندی روی آن right click کنید. با این کار فهرستی از گزینه‏ ها در نوار وضعیت نمایش داده می‏شود.

نکته: تیک کنار هر گزینه در فهرست نمایانگر فعال بودن وضعیت آن است.

پیام بگذارید