از ویژگی Redo برای معکوس‏سازی Undo استفاده می شود. یعنی اگر عملی را لغو کردید ولی تغییر عقیده دادید می توانید از Redo استفاده کرده و تغییر را اعمال کنید. از ویژگی های جالب Redo تکرار آخرین عمل است که چندین بار می توانید انجام دهید. مثال: چنانچه متنی را Bold (یا ویرایش پیچیده دیگر) کردید و خواستید در سلول های دیگر این عمل را تکرار کنید کافی است به cell های مورد نظر رفته و کلید Ctrl+Y را فشار دهید. مادامی که عملیات دیگری انجام نداده اید آخرین ویرایش را می توانید به هر تعداد که می خواهید با استفاده از Ctrl+Y اعمال کنید با این کار از انجام یک سری عملیات و پیچیده جلوگیری می کنید.

 

پیام بگذارید