جدول در پاورپوینت پایان نامه

برای مقایسه داده‌ها، می‌توانید اطلاعات و داده‌های خود را به صورت سطری و ستونی در جداول مرتب کنید. مثلاً می‌توان نام نواحی را در ستون سمت چپ جدول و سپس ارقام فروش اجناس را در یک یا چند ستون دیگر جدول وارد و مقایسه کرد. جداول برای «نشان دادن داده‌های مهم به بینندگان» استفاده می‌شوند. مثلاً  در پاورپوینت پایان نامه ممکن است از یک جدول برای نشان دادن داده‌های یک نمودار استفاده کنید سپس نمودار را در اسلاید بعدی به نمایش بگذارید. می‌توانید از کادرهای محتوایی برای وارد کردن جدول استفاده کرده سپس داده‌ها را درون خانه‌های جدول وارد کنید.

وارد کردن یک جدول

1. یک اسلاید حاوی کادرهای محتوایی انتخاب کنید.

2. روی آیکن وارد کردن جدول کلیک کنید.

A: پنجره وارد کردن جدول، ظاهر می‌شود.

3. تعداد ستون‌های جدول را مشخص کنید.

4. تعداد سطرهای جدول را مشخص کنید.

نکته: همچنین برای کم و زیاد کردن تعداد سطر و ستون‌ها، می‌تواند از آیکن ؟ استفاده کنید.

5. روی کلید Ok کلیک کنید تا جدول درون اسلاید به نمایش درآید.

نکته: به طور پیش فرض، اکثر سبک‌های جدول به این گونه هستند که عنوان جدول در ردیف اول قرار می‌گیرد. برای وارد کردن عنوان جدول، باید یک ردیف دیگر به جدول اضافه کنید.

پاورپوینت پایان نامه

سفارش پاورپوینت

صفحه آرایی پایان نامه

پیام بگذارید