در این بخش قالب های پاورپوینت برای پایان نامه ها، در رشته های متفاوت به صورت پیش نمایش بارگذاری شده است. این امر برای تسریع در انتخاب قالب مورد نظر انجام شده است. به بیان دیگر دانشجو در این بخش می بایست با توجه به رشته خود یکی از قالب های پاورپوینت پیشنهادی را انتخاب کند. در این بخش تلاش برآن شده که قالب های پیشنهادی از لحاظ ظاهری، زیبا بوده و اگر پایان نامه ای در بخش های مختلف مانند نمودار یا نقشه جهان و … نیاز به انجام پاورپوینت داشته باشد بتواند از قالب های پیشنهادی استفاده لازم را ببرد. علی هذا در ابتدا می بایست قالب مورد نظر را انتخاب نموده و پس از آن، کد قالب را به کارشناس سایت اطلاع دهید تا پایان نامه یا پژوهش مورد نظر در قالب پیشنهادی اجرا گردد.

 

کد قالب : 1004

 

 

کد قالب : 1005

 

 

کد قالب : 1006

 

 

کد قالب : 1007

 

 

کد قالب : 1008

 

 

کد قالب : 1009

 

 

کد قالب : 1010

 

 

کد قالب : 1011

 

 

کد قالب : 1012

 

 

کد قالب : 1013