در این بخش قالب های پاورپوینت برای پایان نامه ها، در رشته های متفاوت به صورت پیش نمایش بارگذاری شده است. این امر برای تسریع در انتخاب قالب مورد نظر انجام شده است. به بیان دیگر دانشجو در این بخش می بایست با توجه به رشته خود یکی از قالب های پاورپوینت پیشنهادی را انتخاب کند. در این بخش تلاش برآن شده که قالب های پیشنهادی از لحاظ ظاهری، زیبا بوده و اگر پایان نامه ای در بخش های مختلف مانند نمودار یا نقشه جهان و … نیاز به انجام پاورپوینت داشته باشد بتواند از قالب های پیشنهادی استفاده لازم را ببرد. علی هذا در ابتدا می بایست قالب مورد نظر را انتخاب نموده و پس از آن، کد قالب را به کارشناس سایت اطلاع دهید تا پایان نامه یا پژوهش مورد نظر در قالب پیشنهادی اجرا گردد.

 

کد قالب : 1017

 

کد قالب : 1018

 

کد قالب : 1019

 

کد قالب : 1020

 

کد قالب : 1021

 

کد قالب : 1022

 

کد قالب : 1023

 

کد قالب : 1024

 

کد قالب : 1025

 

کد قالب : 1026

 

کد قالب : 1027

 

کد قالب : 1028