اگر سلول شما یکی از معیارهای زیر را رعایت کند، Excel به صورت خودکار محتویات آن را متن معمولی تلقی می‏کند:

  • شامل حرف باشد: بنابراین B162 متن است نه عدد.
  • شامل علایم سجاوندی باشد: در این صورت Excel قادر نیست آن را به صورت عددی تفسیر کند.

علایم سجاوندی مجاز در اعداد و تاریخ عبارتند از کاما (,)، نقطه در دسیمال یا عدد اعشاری (.)، ممیز (/) یا خط فاصله (-) برای تاریخ. اگر از علایم سجاوندی دیگر استفاده کنید، Excel محتویات سلول را متن تلقی می‏کند. بنابراین 14! متن است نه عدد.

نکته: چنانچه بین اعداد خط فاصله (-) بگذارید Excel آن را تاریخ تلقی نموده و فرمت آن را تبدیل به تاریخ می‏کند.

در صورتی که بخواهید Excel داده عددی، تاریخ یا زمانی را به عنوان متن تلقی کند، باید قبل از تایپ هر مقدار در سلول ابتدا علامت (‘) را وارد نمایید. این علامت در نوار فرمول دیده می‏شود ولی در سلول نمایش داده نمی‏شود.

نکته: مثلث سبز رنگ کوچک در گوشه سلول نمایانگر این است که شما به دلخواه محتویات را به متن تبدیل کرده‏اید و اشتباهی در کار نیست.

پیام بگذارید