Cell Mode بسته به وضعیت سلول جاری یکی از نمادهای Ready، Edit یا Enter را نشان می‏دهد.
Caps Lock مشخص می‏کند آیا Caps Lock فعال است یا خیر. اگر فعال باشد هر حرفی که به انگلیسی تایپ کنید به‏صورت خودکار با حرف بزرگ یا Capital درج می‏شود.
Num Lock اگر این وضعیت فعال باشد برای تایپ سریعتر می‏توانید از کلیدهای عددی صفحه کلید استفاده کنید.
Scroll Lock در صورت فعال بودن این گزینه می‏توانید از کلیدهای فلش جهت‏دار در صفحه کلید برای پیمایش کاربرگ استفاده کنید بدون این که سلول فعال تغییر کند، به عبارتی بدون این که از سلول جاری خارج شوید می‏توانید اطلاعات موجود در کاربرگ خود را ببینید.
Fixed Decimal اگر این گزینه فعال باشد عددی را که تایپ می‏کند به صورت اعشار (دسیمال) نشان می‏دهد. مثلاً اگر عدد 5 را با وارد کنید آن را به صورت 0.05 خواهید دید (با دو دسیمال تعیین شده از قبل).

برای فعال یا غیرفعال کردن این ویژگی باید فرمان Office bottom>Excel Options را انتخاب کرده در Editing Option از بخش Advanced گزینه Automatically insert a decimal point را انتخاب کنید. وقتی این گزینه به حالت تأیید قرار گرفت می‏توانید مقدار مرتبه دسیمال را مشخص کنید. (پیش فرض مقدار آن 2 دسیمال می‏باشد)

Overtype Mode با فعال کردن وضعیت overtype وضعیت ویرایش را مشخص می‏کنید. اگر در حالت ویرایش سلول وضعیت overtype فعال باشد کاراکترهای جدیدی که تایپ می‏کنید روی کارکترهای موجود بازنویسی می‏کند.

برای فعال یا غیرفعال کردن این وضعیت باید کلید Insert را فشار دهید.

Selection Mode وضعیت انتخاب جاری را نشان می‏دهد. در واقع دو گزینه در اختیار دارید: وضعیت normal و وضعیت extended mode. زمانی که کلیدهای فلش جهت‏دار را فشار می‏دهید و وضعیت extended mode فعال باشد، Excel به صورت خودکار تماس سطرها و ستون‏هایی را انتخاب می‏کند که از آنها استفاده کرده‏اید. از کلید F8 می‏توانید برای فعال و غیرفعال کردن این وضعیت استفاده کنید.
Page Number صفحه جاری و تعداد کل صفحات را نشان می‏دهد (مانند Page 1 of 4). این نماد فقط در Page Layout فعال می‏شود.
Average, Count, Min, Max, … نتیجه محاسبه را در سلول‏های انتخاب شده نشان می‏دهد. برای مثال نماد Sum مجموع تمام سلول‏های عددی را نشان می‏دهد که در حال حاضر انتخاب شده‏اند.
Zoom Slider اسلایدری را نشان می‏دهد که با استفاده از آن می‏توانید بزرگنمایی کنید (به سمت راست بکشید) یا کوچک نمایی کنید (به سمت چپ بکشید) در این صورت اطلاعات بیشتری را مشاهده می‏کنید.

 

پیام بگذارید