آدرس: تهران، شهرک اندیشه، فاز ۱ – پاساژ ارم – موسسه پل دانش – شماره تماس: 02166569861