ویراستاری تخصصی پایان نامه شامل ویرایش فنی به همراه اصلاحات عمقی روی متن پایان نامه شما است. در این سطح از خدمات، ویرایش پایان نامه توسط یک شخص مسلط به قوانین دستور زبان فارسی انجام می گردد. ویراستاری تخصصی شامل موارد ذیل می گردد:

  • تمامی اصلاحات مندرج در قسمت قبلی (ویرایش فنی پایان نامه)
  • روان نویسی متن پایان نامه و ساده کردن جمله بندی
  •  روان سازی متون ترجمه شده
  • رفع خطاهای دستوری، ساختاری و جمله‌بندی
  • حذف واژگان و کلمات تکراری، عامیانه، ناقص و…
  • کوتاه سازی جملات طولانی و اتصال جملات خیلی کوتاه به یکدیگر برای منسجم کردن ساختار پایان نامه